Καλυπτόμενες Τράπεζες

Στο ΤΕΚΕ συμμετέχουν

 • όλες οι ελληνικές τράπεζες (εμπορικές και συνεταιριστικές),
 • τα υποκαταστήματα των ελληνικών τραπεζών σε άλλες χώρες και
 • τα εν Ελλάδι υποκαταστήματα τραπεζών με έδρα εκτός ΕΕ.

Σημειώνεται ότι στο ΤΕΚΕ δεν συμμετέχουν υποκαταστήματα τραπεζών με έδρα άλλο κράτος μέλος της ΕΕ (πχ Κύπρος, Ηνωμένο Βασίλειο), καθώς τα υποκαταστήματα αυτά καλύπτονται από το αντίστοιχο Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων της χώρας στην οποία βρίσκεται η καταστατική τους έδρα.

 

Ελληνικές τράπεζες

 1. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
 2. Άλφα Τράπεζα 
 3. Τράπεζα Eurobank– Ergasias
 4. Τράπεζα Πειραιώς
 5. Attica Bank 
 6. Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος
 7. Aegean Baltic Bank
 8. Praxia Bank 
 9. Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα
 10. Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου
 11. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
 12. Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Έβρου
 13. Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
 14. Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
 15. Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας
 16. Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας
 17. Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών

 

Υποκαταστήματα τραπεζών με έδρα εκτός ΕΕ

 1. B&N BANK (Public Joint-Stock Company) Greek Branch
 2. T. C. Ziraat Bankasi A.S.
 3. Bank of America Ν.Α.
 4. Bank Saderat Iran

 

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δεν συμμετέχει στο ΤΕΚΕ λόγω της υπαγωγής του σε ειδικό καθεστώς. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.tpd.gr.