Αποζημίωση των επενδυτικών υπηρεσιών

Το ΤΕΚΕ αποζημιώνει τις καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες τράπεζας που συμμετέχει στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων του ΤΕΚΕ, σε περίπτωση που η τράπεζα αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τους επενδυτές – πελάτες.