Απολογισμοί

Ο ισολογισμός-απολογισμός του TEKE συντάσσεται κατα το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, υποβάλλεται για έγκριση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και κοινοποιείται στην Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων της Βουλής, στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών και στην Ενωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος.

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟI - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜOI ΤΟΥ ΤΕΚΕ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001 δραχμές
2001 ευρώ
2000
1999
1998