Έγκριση Απολογισμού 2017

Την 7η Ιουνίου 2018 εγκρίθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών ο Απολογισμός του ΤΕΚΕ έτους 2017. Ο Απολογισμός βρίσκεται διαθέσιμος, προς ανάκτηση, στην ενότητα «Απολογισμοί-Ισολογισμοί του ΤΕΚΕ».