Αποχώρηση από το Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων

Την 25/1/2018 η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων Συν. Π.Ε. αποχώρησε από το Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) του ΤΕΚΕ.