Έγκριση Απολογισμού 2016

Έγκριση Απολογισμού 2016
 
Την 18η Μαΐου 2017 εγκρίθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών ο Απολογισμός του ΤΕΚΕ έτους 2016. Ο Απολογισμός  βρίσκεται διαθέσιμος, προς ανάκτηση, στην ενότητα «Απολογισμοί-Ισολογισμοί του ΤΕΚΕ».