Μνημόνιο Συνεννόησης Τράπεζα της Ελλάδος - ΤΕΚΕ

Μνημόνιο Συνεννόησης Τράπεζα της Ελλάδος - ΤΕΚΕ

Την 30η Μαρτίου 2017 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεννόησης ανάμεσα στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και το ΤΕΚΕ. Σκοπός του Μνημονίου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του ΤΕΚΕ και της ΤτΕ ως προς την επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφόρησης  για την έγκαιρη και αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων τους με ευρύτερο στόχο τη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.