Χρηματοδότηση του ΤΕΚΕ

Το ΤΕΚΕ χρηματοδοτείται κυρίως από εισφορές που καταβάλλουν οι τράπεζες που συμμετέχουν σε αυτό και επομένως  δεν επιβαρύνονται οι φορολογούμενοι με το κόστος της αποζημίωσης των καταθετών και επενδυτών-πελατών, καθώς και  της εξυγίανσης μιας τράπεζας.