Διαδικασία αποζημίωσης επενδυτών – πελατών

Με την ενεργοποίηση του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων του ΤΕΚΕ, κατόπιν ανάκλησης της αδείας τράπεζας που συμμετέχει στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων και θέσης της σε ειδική εκκαθάριση, το ΤΕΚΕ:

  • με ανακοινώσεις του στον Τύπο, ορίζει τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων αποζημίωσης των επενδυτών - πελατών προς το ΤΕΚΕ, την προθεσμία υποβολής και το περιεχόμενο των αιτήσεων αυτών,
  • παραλαμβάνει και αξιολογεί τις αιτήσεις των επενδυτών- πελατών,
  • καθορίζει το ποσό της αποζημίωσης που αναλογεί σε κάθε επενδυτή - πελάτη,
  • κοινοποιεί το  «Πρακτικό των δικαιούχων προς αποζημίωση» στην Τράπεζα της Ελλάδος και στον εκκαθαριστή της τράπεζας σε αδυναμία,
  • κοινοποιεί, σε κάθε δικαιούχο , το ποσό της αποζημίωσης που δικαιούται και
  • καταβάλει τις αποζημιώσεις στους δικαιούχους